Co nabídne červnová obloha

PDF

A je to tady. 21. června ve 12:08 SELČ začíná léto. Tedy to astronomické, z hlediska meteorologického už u nás máme léto dávno, což jsme jistě všichni zaznamenali nejen na svých teploměrech, ale i na našich vedrem schvácených tělech. Dá se prý říci, že jsme se “klimaticky posunuli” v prostoru (asi někam do Maďarska) nebo v čase, praví ČHMÚ, což ale naštěstí nemá vliv na veškeré to vesmírné “oběživo”, a tak si můžeme říci, co nás tento měsíc čeká na obloze.

TIP:   Petr Horálek: Jupiterova korona

Planeta Merkur je na červnové noční obloze našemu zraku skryta, Venuši spatříme večer nad západní obzorem, na Mars si počíhejte ve druhé polovině noci, naproti tomu Jupiter můžete pozorovat celou noc, ovšem kromě rána. Saturn září na obloze celou noc, ale planety Uran a Neptun zahlédne zkušené oko astronomovo jen ráno nad východním, resp. jihovýchodním obzorem.

Z událostí zmíněných v tabulce si určitě nenechte ujít již dnes (1. 6.) ve 3:00 SELČ konjunkci Měsíce se Saturnem a 2. 6. se podívejte, kterak Měsíc trůní mezi Marsem a Saturnem. Měsíc bude následující noc v blízkosti Marsu. Přibližně do 6. 6. budou společně (Měsíc, Mars, Saturn) utvářet na nebi pěknou podívanou.

Podobně zajímavý úkaz nás pak čeká ve druhé polovině června, když v první polovině noci z 21. na 22. 6 uvidíme na obloze Měsíc v blízkosti Spiky, následující noc utvoří Jupiter, Měsíc a Spika trojúhelník a z 23. na 24. června pak jistě vaše zvídavé oko zaujme seskupení Měsíce, Jupiteru, planetky (4) Vesta, hvězdy Antares a Saturnu, to ostatně můžete pozorovat až do 27. června.

PDF

KOMETY V OBDOBÍ KOLEM NOVU 13. ČERVNA

Červen patří tradičně mezi velice slabé měsíce. V období kolem slunovratu nenastává astronomická noc a jasná soumraková obloha pozorování komet znesnadňuje. Na té letošní červnové bude novinkou kometa 21P/Giacobini-Zinner, mateřské těleso meteorického roje Drakonid, který vyprodukoval v letech 1933 a 1946 silný meteorický déšť.

Od roku 1900 byla jako jasná kometa pozorována malými dalekohledy již při 15 návratech. Přestože se často přibližuje k Jupiteru, je její dráha poměrně stabilní a vzdálenost v perihelu se drží poblíž 1 AU (v současnosti 1,015 AU).

Letošní návrat je nejlepší od roku 1959 a 10. září se přiblíží jen na 0,391 AU k Zemi. V červnu bude rychle zjasňovat z 12,5 na 11 mag a pohodlně ji uvidíme vysoko na obloze v Mléčné dráze v souhvězdí Labutě.

PDF
Zdroj: Hvězdářská ročenka 2018, ČHMÚ, heavens-above.com