Arietidy: Nastalo maximum nejintenzivnějšího denního meteorického roje

Dnes vrcholí nejintenzivnější denní meteorický roj v roce – Arietidy. Zdroj roje, který trvá každý rok od 22. května do 2. července není zcela objasněn, může pocházet z planetky 1566 Icarus, ovšem dráha také odpovídá kometě 96P/Machholz. Přes den je pozorování meteorů prakticky nemožné, byť je roj docela silný, ovšem v časných ranních hodinách by to při troše štěstí šlo.

TIP:   Polární záře a magnetosféra Jupiteru

Meteorický roj Arietidy byl poprvé identifikován observatoří Jodrell Bank v Anglii v roce 1947. Je způsoben průchodem Země hustou částí dvou meziplanetárních meteoroidických proudů, produkujících v průměru 60 meteorů každou hodinu, které na obloze vycházejí zdánlivě ze souhvězdí Berana (Arietidy, primární proud) a souhvězdí Persea (ζ–Perseidy, sekundární proud).

Obě souhvězdí jsou ale touto dobou blízko ke Slunci, takže meteory, které do atmosféry vstupují rychlostí okolo 39 km/s (140 400 km/h), pouhým okem pozorovat prakticky nelze. Ovšem některé z prvních meteorů můžeme pozorovat ve velmi časných ranních hodinách, obvykle 45 až 60 min před svítáním.

Je pravda, že mezi veřejností není tento roj příliš znám, právě z důvodu jeho převážně denní aktivity. Ani já jsem jej nezmínil v článku “Co nabídne červnová obloha“. Pokud si ale ráno přivstanete, tak určitě nebudete litovat. Uvidíte sice při troše štěstí jen pár “kousků”, ale meteory z tohoto roje bývají obvykle velmi pomalé (tzv. dlouhé) a velmi jasné. Stojí to za to. 😉

Zdroj: cs.wikipedia.org, spaceweather.com, foto: universetoday.com (Stellarium)