Aktivní vulkán urychluje tání ledovce Pine Island Glacier v Antarktidě

Ne vždy a za každých okolností musí být bezprostřední příčinou zrychleného tání ledovců globální změna klimatu, potažmo lidské nezodpovědné chování k přírodě. Druhdy si “přitápí pod kotlem” i příroda sama. Příkladem toho budiž aktivní vulkán v Antarktidě, který zespodu ohřívá ledovec Pine Island Glacier, čímž přispívá k jeho tání a usnadňuje klouzání do moře. Prostřednictvím splazu tohoto ledovce odchází celá čtvrtina úbytku antarktického ledu.

TIP:   První letošní start evropské rakety Ariane 5

Prof. Karen Heywood z University of East Anglia v Norwichi, vědecká vedoucí výpravy, upřesňuje: “Objev sopky pod antarktickým ledovým pokryvem znamená, že existuje další zdroj tepla, který taví led a dělá jeho cestu k moři kluzčí, čímž přispívá k ohřevu oceánských vod. Je důležité to zahrnout do našich odhadů, zdali se antarktický ledový pokryv stane nestabilní a dále přispěje k vzestupu hladiny moří.”

Existenci sopky dokládá přítomnost izotopu 3He v mořské vodě. Vulkanologové určili její výkon na 2 500 MW (±1 700 MW). Ovšem přesně určit podíl vulkanického tepla na tání ledovce zatím nelze, protože na ní leží zhruba 2 km ledu. Záleží totiž nejen na výkonu, ale i na velikosti a tvaru ohřívané oblasti.

V roce 2008 zjistili experti z British Antarctic Survey, že vulkán naposled vybuchl před 2.200 lety. Sopečným popelem pokryl rozsáhlé plochy ledovce, které později překryl sníh a nové vrstvy ledu.

Zdroj: AKADEMON, autor: RNDr.Ondřej Dvořák, CSc., foto: Dave Pape. Doporučený odkaz: Evidence of an active volcanic heat source beneath the Pine Island Glacier