Supervulkán pod Yellowstonským národním parkem vznikl velmi netradičním způsobem

Tvrdí to ve své studii publikované na webu Nature Geoscience pan Ying Zhou z Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech). V hloubce 400 až 650 km pod současnou linií sopek totiž leží abnormální podzemní struktura.

TIP:   Evžen Brunner: Mořský koník

Standardně vznikají sopky díky vzestupu teplejšího materiálu ze zemského jádra k povrchu. Ying Zhou vysvětluje: „Neexistují důkazy o teplu proudícím ze zemského jádra, které by dodávalo energii sopce v Yellowstonu. Naše představa je v současnosti taková, že Yellowstonský vulkán pravděpodobně vznikl v důsledku zanoření obrovské oceánské desky pod západní Spojené státy před 30 miliony let.“

Zanořená oceánská deska, zvaná Farallonská (Farallon Plate) se rozpadla na kusy, z nichž některé začaly klesat hlouběji do zemského pláště a vytlačovat horké horniny nahoru. Díky vzhůru proudící energii tak vznikly před 16 miliony let první vulkány.

Posun kontinentální kry oblast vulkanické aktivity přesunul postupně až do dnešního Yellowstonu, jak vidíme na obrázku níže. Současná neobvykle rozlehlá Yellowstonstká kaldera o rozměrech 55 x 72 km vznikla při posledním výbuchu před 630 tisíci lety. K oběma předchozím explozím došlo před 2,1 a 1,3 milionu let.

Zdroj: AKADEMON, autor: RNDr.Ondřej Dvořák, CSc., foto: pixabay.com / kasabubu, Virginia Tech. Doporučený odkaz: Anomalous mantle transition zone beneath the Yellowstone hotspot track