Celooblohový portrét

Tento celooblohový snímek dalekohledu VLT na hoře Paranal ukazuje skoro všechny části přístroje na jedné fotografii.

Dalekohled ESO/VLT se skládá ze čtyř 8.2m hlavních dalekohledů (UT, Unit Telescope), které jsou tu všechny vidět a jsou typické svým hranatým profilem; a ze čtyř pomocných dalekohledů (AT, Auxiliary Telescope), z nichž jsou viditelné dva (oba mají svou kulatou kopuli otevřenou).

TIP:   Složení podpovrchového oceánu na Enceladu naznačuje obyvatelné prostředí

Kromě standardních označení – UT1, UT2 atd. – má každý ze čtyř velkých dalekohledů i své jméno v místním jazyce, mapučštině: Antu (Slunce), Kueyen (Měsíc), Melipal (Jižní kříž) a Yepun (Venuše).

Žlutý laserový paprsek, který vychází z jednoho UT a míří do nebe, vytváří umělou hvězdu v atmosféře (říká se jí nagiční či referenční hvězda, Laser Guide Star). Tato “hvězda” je součástí systému adaptivní optiky, který astronomům umožňuje vyrovnávat projevy atmosferické turbulence a získávat ostřejší obrazy.

Fotografii vytvořil fotovyslanec ESO Petr Horálek a je to skládačka složená z mnoha různých snímků, které dohromady tvoří panorama s vysokým rozlišením.

Zdroj: ESO, foto: P. Horálek/ESO. Doporučené odkazy: Snímek v jiném zobrazení (ekvidistantní válcová projekce)Další verze snímku (360 x 180 stupňů doplněná černou)