Úchvatný pohled na prstence planety Saturn

NASA zveřejnila tento fascinující snímek planety Saturn a jeho prstenců. Uznejte sami, přátelé našeho vesmíru, je ve Sluneční soustavě něco krásnějšího, kromě naší modré a životem pulzující planety?

Průsvitné prstence planety Saturn se na tomto snímku v přirozených barvách jeví tak křehce a zranitelně. Není divu, podstatnou část prstenců totiž tvoří úlomky ledu od velikosti zrnka písku až po pořádné balvany.

TIP:   Astronomové přímo vyfotografovali dvě planety u hvězdy PDS 70

Celý systém prstenců se rozprostírá až do vzdálenosti přibližně 280 000 km od planety a není bez zajímavosti, že na mnoha místech naměříme šířku pouhých 10 metrů.

Obrázek, na který se díváte, pořídila slavná sonda Cassini už 25. dubna 2007, a to ze vzdálenosti 725 000 km od planety Saturn. V této úpravě byl snímek zveřejněn na na webu NASA 13. srpna 2018.

Mise sondy Cassini byla zahájena 15. října 1997. 15. září 2017 byla sonda plánovaně zničena ponořením do atmosféry planety Saturn.

Zdroj: NASA, foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute