Explozivní fénix

Na tomto obrázku je trpasličí galaxie v jižním souhvězdí Fénixe, které se (z celkem zjevných důvodů) říká trpasličí galaxie ve Fénixovi.

TIP:   V obyvatelné zóně červeného trpaslíka byla objevena exoplaneta velikosti Země

Trpasličí galaxie ve Fénixovi je unikátní tím, že se nedá klasifikovat podle běžných měřítek kladených na trpasličí galaxie. Zatímco podle tvaru by to měla být sferoidální trpasličí galaxie (neobsahují dost plynu, aby v nich vznikaly nové hvězdy) studie ukázaly, že je spojená s nedalekým plynným oblakem, což naznačuje nedávnou tvorbu hvězd a přítomnost mladých hvězd.

Samotný oblak neleží přímo v galaxii, ale je k ní gravitačně připoután, což znamená, že do ní časem spadne. Protože oblak je blízko, je pravděpodobné, že proces, který ho vymrštil, ještě stále probíhá. Z tvaru plynného oblaku astronomové usoudili, že nejpravděpodobnější příčina vymrštění je výbuch supernovy v galaxii.

Zdroj: ESO, foto: ESO. Pozn.: Obrázek byl vytvořen z dat v archívu ESO jako součást soutěže Skryté poklady.