Hvězdný vztah odsouzený ke katastrofě

Astronomové využívající zařízení ESO společně s dalekohledy na Kanárských ostrovech před časem identifikovali v srdci planetární mlhoviny Henize 2-428 dvojici překvapivě hmotných hvězd. Předpokládají, že při vzájemném oběhu se budou neustále přibližovat, až nakonec, zhruba za 700 milionů let, splynou. V tomto okamžiku bude vzniklý objekt obsahovat dostatek hmoty na to, aby explodoval jako supernova typu Ia.

Astronomové objevili dvojici bílých trpaslíků – drobných hustých pozůstatků hvězdného vývoje – s celkovou hmotností 1,8 násobku Slunce. Jedná se o nejhmotnější takový pár, jaký byl do té doby objeven. Když tyto hvězdy v budoucnosti splynou, dojde k zažehnutí řetězové termojaderné exploze, která povede ke vzniku supernovy typu Ia.

TIP:   Dramatický zrod nové hvězdy

Zajímavostí je, že se původně snažili astronomové zkoumat jiný problém. Chtěli zjistit, jakým způsobem některé hvězdy v pozdní fázi svého vývoje vytvářejí podivně tvarované asymetrické mlhoviny. A jedním z objektů, které zkoumali, byla neobvyklá planetární mlhovina známá pod označením Henize 2-428.

Když se ale astronomové na centrální hvězdu této mlhoviny podívali pomocí dalekohledu ESO/VLT, zjistili, že se nejedná o jeden objekt, ale pár hvězd v srdci podivně nesouměrného svítícího oblaku plynu. To mohlo být důkazem teorie, že centrální dvojhvězdy mohou vysvětlit nepravidelné tvary některých planetárních mlhovin.

Na vědce však čekal ještě jeden zajímavý výsledek. Následná pozorování provedená teleskopy na Kanárských ostrovech umožnila určit parametry dráhy obou hvězd a odvodit jednak jejich hmotnost a také vzdálenost. A to bylo pro vědce největším překvapením.


Podařilo se totiž ukázat, že každá z hvězd je jen o málo méně hmotná než Slunce a vzájemný oběh jim trvá čtyři hodiny. Jsou tedy dostatečně blízko na to, aby se, podle Einsteinovy obecné teorie relativity, k sobě dále po spirále přibližovaly v důsledku vyzařování gravitačních vln. Nakonec by v průběhu následujících 700 milionů let mohly splynout v jednu hvězdu.

Hvězda, která tímto způsobem vznikne, bude natolik hmotná, že nic nezabrání jejímu zhroucení do sebe a následné explozi supernovy. Až doposud byl totiž vznik supernovy typu Ia v důsledku spojení dvojice bílých trpaslíků čistě teoretickým předpokladem. Centrální dvojhvězda v mlhovině Henize 2-428 je však zcela skutečným případem.

Další výzkum tohoto mimořádně zajímavého systému bude mít jistě dopady na studium supernov typu Ia, které jsou široce používány k měření kosmologických vzdáleností a hrály klíčovou úlohu při objevu zrychlené expanze vesmíru.

Zdroj: ESO, foto & video: ESO/L. Calçada