Když děti malují aneb Kresby, které poletí na palubě lovce exoplanet

Tisíce evropských dětí proměnily své představy o studiu planet mimo naši Sluneční soustavy do krásných kreseb. Na titulním snímku vidíte dvojici plaket s 2700 miniaturizovanými dětskými kresbami, které se vydají do vesmíru na palubě mise ESA Cheops (Characterising Exoplanet Satellite). Mimochodem, všechny kresby si můžete prohlédnout na stránce: cheops.unibe.ch

TIP:   První svého druhu

Družice Cheops bude provádět přesná měření hvězd monitorováním i nepatrných změn v jejich jasnosti díky přechodu planet přes hvězdný disk. Bude tak schopna určovat i velikost jednotlivých objektů. V kombinaci s informací o hmotnosti planety bude mise Cheops moci určit i hustotu planety: z toho pak lze odvodit, zdali jde o objekt kamenný, ledový nebo třeba vodní. Jde o první krok na cestě k charakterizaci exoplanet.

„Cheops je první vědecká mise ESA malé kategorie, ovšem s velkým úkolem. Charakterizace rozměrů planet o velikosti Země až Neptunu je totiž základním krokem ke stanovení toho, z čeho se skládají. Na to pak bude moci následovat dlouhodobý cíl hledání obyvatelným světů mimo náš Sluneční systém,“ vysvětluje generální ředitel ESA Johann Wörner.

„Tato unikátní družice, která je produktem evropské spolupráce, už nyní dokázala inspirovat mladou generaci. Je to vidět na kresbách vyrytých do plaket, které jsme právě představili. Tento okamžik zároveň znamená, že mise Cheops vstoupila do finální fáze přípravy před transportem na kosmodrom.“

Sestavování družice bylo dokončeno v první polovině letošního roku. Následně tým Bernské univerzity aplikovaných věd ve švýcarském Burgdorfu zmenšil vybrané kresby a nechal je vyrýt do dvou titanových destiček. Každá z nich je široká 18 a vysoká 24 cm.

Družice již prošla sérií zkoušek ve firmě RUAG Space ve švýcarském Curychu a byla představena médiím a pozvaným hostům, přičemž na ni byla připojena dvojice plaket.

Družice Cheops je nyní v Technologickém středisku ESA v Nizozemí (ESTEC), kde prochází testy akustickými a kompatibility s rádiovými frekvencemi. Následovat bude zkouška odolnosti proti vlivům kosmického prostředí. Satelit se následně vrátí do firmy Airbus Defence and Space ve Španělsku, kde proběhnou závěrečné testy. Na ně pak naváže transport na kosmodrom Kourou (Francouzská Guayana).

Družice, která je realizována jako partnerský projekt mezi ESA a Švýcarskem, by měla dokončit všechny tyto aktivity před koncem letošního roku. V roce 2019 by již na oběžné dráze mohla studovat mnohé z již objevených extrasolárních světů. Mnoho z nich je přitom zřejmě podobných uměleckým dílům, která se vydají do vesmíru na plaketách společně s touto úžasnou misí.

Zdroj: ESA, foto: G. Bucher – Bern University of Applied Sciences, ESA / ATG medialab, ESA and University of Bern. Dporučený odkaz: Children Drawings: Winners