Polární záře a magnetosféra Jupiteru

Jupiter má polární záře. To již delší dobu samozřejmě víme. Jak ale vznikají? Magnetické pole největší planety Sluneční soustavy se po dopadu poryvu nabitých částic ze Slunce stlačuje podobně jako u Země. Tato magnetická komprese směřuje nabité částice k pólům Jupiteru a dolů do jeho atmosféry. Z atmosférických plynů jsou vyráženy elektrony, které jsou dočasně excitovány a poté, když se rekombinují s atmosférickými ionty, vzniká světlo polární záře.

TIP:   Astronomové detekovali velké množství kyslíku v atmosféře dávné hvězdy

Na ilustraci je vidět magnetosféra kolem Jupiteru v akci. Rentgenová observatoř Chandra, nacházející se na oběžné dráze kolem Země, nám ukázala nečekaně silné rentgenové záření, které pochází z polárních září Jupiteru. V nepravých barvách má purpurovou barvu.

Snímek z Chandry je superponován přes optický snímek (klikni pro zobrazení), který je pořízen HST v jinou dobu. Tato polární záře byla na Jupiteru vidět v říjnu 2011, několik dnů poté, co Slunce emitovalo silný výtrysk koronální hmoty (CME). Další podrobnosti také ve videu.

Zdroj: astro.cz, apod.nasa.gov, foto: JAXA, NASA, ESA, Chandra, Hubble; Robert Nemiroff (MTU) & Jerry Bonnell (USRA), vložený snímek: vložený snímek: X-ray: NASA/CXC/UCL/W.Dunn et al, Optical: NASA/STScI, video: Chandra X-ray Observatory