Jak vznikají duny na Plutu?

Jistě si všichni vzpomínáte, drazí čtenáři, jak jsme s němým úžasem hleděli na titulní snímek povrchu trpasličí planety Pluto, který pořídila sonda New Horizons. Překvapilo nás totiž, že na povrchu rozeznáváme duny, písečné duny. Logicky jsme se museli ptát, jak ty duny vznikají. A jak vlastně vzniká písek na planetě, jejíž povrch tvoří zmrzlý dusík se stopami metanu a oxidu uhelnatého? Odborníci už mají odpověď.

TIP:   Čeští vědci se podíleli na mapování okolí černé díry

Z povrchu planiny Sputnik (Sputnik Planitia) i hor kolem ní metan sublimuje za teploty -230 °C a později v atmosféře znovu mrzne a vytváří zrníčka o velikosti 200 až 300 mikrometrů. Slabé větry v atmosféře o hustotě tisíciny té pozemské stačí k tomu, aby je odfoukly. Nízká gravitace trpasličí planety je nakonec přitáhne zpět k povrchu. Při dopadu vyrazí již ležící zrníčka vzhůru do atmosféry. Po krátkém poskoku dopadnou o kousek dál a proces se opakuje.

Saltace, jak tento pohyb v tekutině nazýváme, vytváří ze sypkého materiálu duny i na Zemi. Kromě Země a Pluta nacházíme ve Sluneční soustavě duny ještě na Marsu, Venuši, Titanu, jakož i na kometě 67P/Churyumov-Gerasimenko. Mechanismus vzniku dun na Plutu uvidíme na následující animaci.

Plutologové odhadují, že jde o útvary poměrně mladé, staré nanejvýš půl milionu let. „Výrazně nižší gravitace Pluta a extrémně nízký atmosférický tlak znamenají, že rychlost větru dostačující k transportu usazenin může být padesátkrát nižší než na Zemi. Teplotní gradient ve vrstvě zmrzlých zrníček rovněž hraje důležitou roli při nastartování saltace. Zjistili jsme, že kombinace těchto procesů vytváří duny za normálních, každodenních větrných podmínek na Plutu,“ shrnuje výsledky výzkumu Dr.Eric Parteli z Universität zu Köln.

Zdroj: AKADEMON, autor: RNDr.Ondřej Dvořák, CSc., foto: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute, video: University of Plymouth. Doporučený odkaz: Dunes on Pluto