Obláčky kolem naší místní superhmotné černé díry

Tento obrázek z radioteleskopu ALMA ukazuje oblast kolem Sagittarius A*superhmotné černé díry, která sedí v centru Mléčné dráhy (malé kolečko na obrázku). Nový výzkum odhalil vzrušující informace o mezihvězdném plynu a prachu, který vysokými rychlostmi obíhá černou díru.

TIP:   K přepólování magnetického pole Země dochází častěji, než jsme mysleli

Molekulární obláčky, přesněji oblaka plynu s velkým obsahem molekul, nebyla předtím niky jednoznačné pozorována. Obrázek ukazuje rozložení oxidu uhelnatého, druhé nejběžnější molekuly (nejčastější molekulou je molekulární vodík). Obláčky leží ve vzdálenosti 26 000 světelných let a rychle a celkem blízko obíhají kolem černé díry (ve vzdálenosti asi jednoho světelného roku).

Vysoké rozlišení radioteleskopu ALMA umožnilo vědcům tato oblaka, která vznikla rozpadem velkého molekulárního mračna obíhajícího kolem středu Galaxie, napozorovat. Původní oblak byl slapovými silami roztrhán do pozorovaných hustých fragmentů a do nízkohustotních krátkodobě existujících útvarů. Ty byly identifikovány díky synchrotronovému záření ze Sgr A*, které s difúzním plynem mezi obláčky interagovalo.

Ačkoli z oblak molekulárního plynu vznikají nové hvězdy, u těchto obláčků je to nepravděpodobné. Mají dost malou hmotnost (asi 60 hmotností Slunce) a vyskytují se v oblasti, kde dominuje silné, turbulentní a vůbec celkově nepřátelské gravitační pole Sgr A*. Zatímco hvězdy obíhající střed Galaxie byly a jsou systematicky pozorovány, husté molekulární obláčky nebyly v takové blízkosti ke středu pozorovány.

Zdroj: ESO, foto: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/ J. R. Goicoechea (Instituto de Física Fundamental, CSIC, Spain)