Astronomové se pokouší najít domov tělesa ‘Oumuamua

Ačkoliv studie astronomů z Harvardské univerzity (A. Loeb, S. Bialy) odvážně naznačuje možnost, že by těleso ‘Oumuamua (1I/2017 U1), které loni prolétlo Sluneční soustavou, mohlo snad být i mimozemskou kosmickou lodí, skupina vědců pracující s daty observatoře GAIA se těmto spekulacím vyhýbá a pokouší se identifikovat jeho možné místo původu. Odkud tedy tento kosmický cestovatel vlastně přišel? Vědci to sice ještě nemohou úplně přesně určit, ale jsou na dobré cestě.

Objev aktivoval v loňském roce rozsáhlou pozorovací kampaň: původně byl objekt identifikován jako první známý mezihvězdný asteroid, později bylo malé těleso ztotožněno s kometou. Další pozorování pak ukázalo, že jeho chování neodpovídá zpomalování, k němuž by docházelo toliko pod vlivem gravitace. Nejpravděpodobnějším vysvětlením drobných odchylek zaznamenaných v dráze letu je plyn, který byl emitován z povrchu tělesa. Těleso se tak chovalo spíše jako kometa.

TIP:   Do českého kosmického inkubátoru ESA BIC vstoupily první dvě firmy z Brna

Komety jsou pozůstatky z formování planetárních systémů a je tak možné, že ‘Oumuamua byla vyvržena od své mateřské hvězdy v době, kdy se její planety teprve začínaly formovat. Aby byli astronomové schopni najít její domov, museli zrekonstruovat zpětně nejen dráhu mezihvězdné komety, ale také vytvořit seznam hvězd, které zkřížily v posledních miliónech let objektu cestu.

S tímto cílem se tým astronomů pod vedením Coryna Bailer-Jonese z Institutu Maxe Plancka pro astronomii v německém Heidelbergu rozhodl zpracovat druhé vydání dat mise Gaia. Data mise Gaia obsahují pozice, informace o vzdálenosti a pohybu na obloze týkající se více než jedné miliardy hvězd v naší galaxii.

A co je ještě důležitější: datové sady obsahují radiální rychlosti (tedy informaci o tom, jak rychle se jednotlivé hvězdy od nás vzdalují nebo naopak přibližují) pro podmnožinu sedmi miliónů hvězd. To dovoluje plně rekonstruovat jejich minulé dráhy. Tým zpracoval právě data o těchto sedmi miliónech hvězd a přidal k nim dalších 220 tisíc, u nichž jsou radiální rychlosti známé z jiných zdrojů.

Nakonec tak Coryn Bailer-Jones a jeho kolegové identifikovali čtyři hvězdy, jejichž dráhy se v minulosti přiblížily na několik světelných let k trajektorii tělesa ‘Oumuamua – a jejichž relativní rychlosti jsou dostatečně nízké na to, aby byly kompatibilní s pravděpodobnými mechanismy uvolnění tělesa ze spárů gravitace.

Ve všech čtyřech případech jde o trpasličí hvězdy s hmotností podobnou nebo menší než má naše Slunce. A ve všech čtyřech případech došlo k jeho “blízkému” setkání s mezihvězdnou kometou před jedním až sedmi milióny let. Ani o jedné z těchto kandidátských hvězd ovšem není známo, že by byla domovem planet nebo že by byly součástí binárního hvězdného systému, měly v sousedství obří planetu nebo doprovodnou hvězdu. Tedy nějaké těleso, které by společným gravitačním působením bylo schopné vyslat do mezihvězdného prostoru nějaké těleso.

Budoucí pozorování těchto čtyř hvězd ovšem mohou na celou záležitost vrhnout nové světlo a odhalit, která z nich je potenciálním domovem poutníka ‘Oumuamua. Astronomové ale zároveň budou studovat i další vydání datových sad observatoře Gaia: v příštích letech jsou v plánu ještě nejméně dvě. Ty budou obsahovat mnohem větší vzorek hvězd s radiálními rychlostmi. Což dovolí rekonstruovat a studovat trajektorie mnoha dalších hvězd.

Zatím je předčasné ukázat prstem na mateřskou hvězdu objektu ‘Oumuamua. Přesto zatím získané výstupu názorně ilustrují sílu pozorování observatoře Gaia a to, jak mění pohled na historii naší Mléčné dráhy,“ uzavírá projektový vědec v ESA Timo Prusti.

Zdroj: ESA, foto: ESA/Hubble, NASA, ESO, M. Kornmesser


One thought on “Astronomové se pokouší najít domov tělesa ‘Oumuamua”

  1. Ona mohla přiletě od jedné z těch 4 hvězd, ale mohla se tam jen stočit stejně jako kolem Slunce. Vystřelit ji mohl jiný systém.

    A to menší zpomalování nemůže být důsledkem Lense-Thirringova jevu?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.