Co na obloze oko nevidí? Třeba hvězdokupy v centru Galaxie

Pokud bychom mohli vidět rentgenově, tak by centrální oblasti naší Galaxie nebyly zakryté mračny kosmického prachu. Mléčná dráha by ve Střelci (Sagittarius) mohla k našemu úžasu vypadat třeba tak, jak vidíme na titulním snímku.

TIP:   Hvězda Betelgeuse nejen zeslábla, změnil se i její tvar

Tento již na pohled nádherný obraz rentgenových dat v nepravých barvách, který pořídila observatoř Chandra, představuje vysoké energie v modré, střední v zelené a nízké energie v červené barvě. Mozaika zabírá ve vzdálenosti Galaktického centra 26 000 světelných let asi 130 světelných let. Husté prostředí obsahuje hvězdokupy hmotných rentgenových hvězd.

V jasné oblasti (v dolní části obrazu) je především hvězdokupa v Galaktickém centru a ohromná černá díra Sagittarius A*. Nahoře se nacházejí další dvě hvězdokupy Oblouky a Kvintuplet. Difuzní emise na rentgenovém pohledu z Chandry může být vytvářena vzájemným působením hvězdokup s hustými molekulárními mračny.

Zdroj: astro.cz (apod.nasa.gov), chandra.harvard.edu, foto: NASA/CXC/UMass Amherst/Q.D.Wang et al.