Co nabídne lednová obloha

Meteorický roj Kvadrantidy, úplné zatmění Měsíce, seskupení Měsíce, Venuše, Jupiteru a hvězdy Antares, komety, zajímavé konjunkce a přiblíženi těles naší Sluneční soustavy. To je jen stručný výpis toho, co můžeme tento měsíc na obloze spatřit. Tyto, jakož i další (neméně zajímavé) astronomické události měsíce ledna najdete přehledně seřazeny v tabulce níže. Tabulku i přiložené obrázky si můžete stáhnout také v PDF, viz odkazy na konci článku.

Dříve než se tomuto měsíci začneme věnovat podrobněji, dovolte mi, drazí čtenáři, abych Vám poděkoval za dosavadní přízeň a popřál Vám, nechť rok 2019 prožijete ve zdraví a plné spokojenosti.

TIP:   Odhalené tajemství nejvzdálenějšího studovaného tělesa Sluneční soustavy

Nu a nyní již k planetám. Merkur je prakticky nepozorovatelný, Venuši nalezneme ráno vysoko nad jihovýchodním obzorem, Mars je dobře pozorovatelný v první polovině noci, Jupiter je ráno nad jihovýchodním obzorem, Saturn je většinu ledna nepozorovatelný, ovšem v závěru měsíce jej můžeme spatřit před východem Slunce, a to velmi nízko nad jihovýchodním obzorem. Uran najdeme v první polovině noci v souhvězdí Ryb a Neptun lze pozorovat večer nad jihozápadním obzorem v souhvězdí Vodnáře.

Nejzajímavějšími událostmi měsíce jsou nepochybně – meteorický roj Kvadrantidy a úplné zatmění Měsíce. V průběhu prosince 2018 se NÁŠ VESMÍR těmto úkazům již podrobněji věnoval. Článek (nejen, ale hlavně) o Kvadrantidách najdete zde a článek o úplném zatmění Měsíce najdete zde. Nicméně, povíme si něco i v tomto článku.

Nejprve k roji Kvadrantid. Kvadrantidy patří k trojici nejsilnějších rojů roku (jeho maximální frekvence rok od roku kolísají mezi 60 a 200 meteorů za hodinu). Letos roj vrcholí v pátek 4. ledna 2019 v časných ranních hodinách a Měsíc nebude rušit. Na tmavé obloze daleko od měst proto uvidíme v době okolo maxima (3:00 SEČ) kolem 80 meteorů za hodinu. Už den před tím ale můžeme zahlédnout méně jasné meteory z tohoto roje. To je dáno tím, že tělíska ve vlákně roje jsou výrazně diferencována dle hmotností. Maximum slabých meteorů nastává tedy dříve než maximum jasných.

Já osobně se ale nejvíce těším na úplné zatmění Měsíce, neboť je u nás viditelné v podstatě v celém svém průběhu – Měsíc zapadá v 7:58 SEČ, tedy několik minut po konci částečné fáze (7:51 SEČ). Slunce vychází těsně před koncem částečné fáze, a to v 7:48 SEČ. Velikost zatmění v největší fázi dosáhne hodnoty 1,1953 (v jednotkách měsíčního průměru).

Úplné zatmění začne v okamžiku, kdy Měsíc najdeme téměř 20° vysoko nad obzorem na pomezí souhvězdí Blíženců a Raka. Této fotogenické oblasti oblohy vévodí dvojice jasných hvězd Castor a Pollux, východně od ztemnělého Měsíce najdeme ve vzdálenosti přibližně 6° krásnou a očima či malým dalekohledem viditelnou otevřenou hvězdokupu M44 – Jesličky.

Na jihovýchodě pak určitě nepřehlédnete dvojici velmi jasných planet, Venuši a Jupiter, které bude dělit úhlová vzdálenost necelých 3°. Obě planety navíc najdeme jen 7° od jasné hvězdy Antares v souhvězdí Štíra. Samotné úplné zatmění potrvá 62 minut.

Komety v období okolo novu 6. ledna

V lednu na obloze spatříme kometu 46P/Wirtanen, která již prošla perihelem. Její jasnost bude ale rychle klesat, přestože na začátku roku bude ještě na hranici viditelnosti pouhým okem. Pod ní klesne v půlce měsíce, nicméně i tak bude jasnou kometou pro binokuláry. Nalezneme ji v souhvězdí Rysa, ze kterého se bude přesouvat do Velké medvědice.

Jasnou kometou roku 2018 s příznivým návratem byla i slabší kometa 38P/Stephan-Oterma. Na začátku roku 2019 bude mít jasnost kolem 11 mag a pozorovat ji tedy můžeme i menšími dalekohledy, bude ovšem rychle slábnout. I tuto kometu nalezneme v souhvězdí Rysa.

S jasností kolem 12 mag by měla být pozorovatelná kometa 64P/Swift-Gehrels. Vývoj její jasnosti je ale velice nepravidelný, dochází u ní k častým výbuchům (outburstům) a může být i výrazně slabší než předpověď. Nalezneme ji na rozhraní souhvězdí Persea a Berana.

Mapa oblohy

Tabulka úkazů

46P/Wirtanen

38P/Stephan-Oterma

64P/Swift-Gehrels

Zdroj: Hvězdářská ročenka 2019, astro.cz, foto: heavens-above.org, Hvězdářská ročenka 2019