Protoplanetární disky pod drobnohledem

Dvacet krásných snímků protoplanetárních disků pochází z prvního velkého programu pro radioteleskop ALMA, který se jmenuje DSHARP, tedy “Disk Substructures at High Angular Resolution Project” (a týká se pozorování podstruktur v discích s vysokým úhlovým rozlišením). Během pozorování, které spotřebovalo hodiny v průběhu několika měsíců, vědci pořídili obrázky 20 blízkých protoplanetárních disků, ve kterých se skrývají informace o raných fázích vývoje planet. Mnoho dat z tohoto projektu bylo právě publikováno.

TIP:   První letošní start evropské rakety Ariane 5

Dlouho se předpokládá, že planetární systémy vznikají z protoplanetárních disků – kruhů, spirál a elips tvořených prachem a plynem, které se tvoří kolem protohvězd v raných etapách jejich vývoje. Proces, díky kterému se planety vytvoří z těchto difúzních disků, nám ale není dosud zcela znám. Obzvláště obtížné je pochopit úplně první fáze, kdy se prach v disku spojuje do planetesimál a formují se zárodky planet.

Astronomové vědí, že první růstový spurt, od jednotlivých zrnek ke kilometrovým objektům, musí proběhnout velmi rychle (tedy, astronomicky rychle), ale nedostatek pozorovacích dat doposud neumožnil upřesnit fyzikální procesy zodpovědné za rychlý růst. To se naštěstí změnilo s otevřením nových dalekohledů, jako je ALMA.

Konečně snad budou astronomové schopni předpovědět, jaký typ planetárního systému vznikne z určitého protoplanetárního disku. Program DSHARP tomu napomáhá poskytnutím informací o jemné struktuře disků. Toto je první z trojice obrázků věnovaných objevům projektu DSHARP.

Zdroj: ESO, foto: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), S. Andrews et al.; NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello