Ptáci vnímají i ultrafialové záření

Ptáci na rozdíl od lidí s fotoreceptory pro tři vlnové délky mají v oku navíc čtvrtý typ pro ultrafialové záření. Vnímání i ultrafialového záření usnadňuje lesním druhům orientaci, neboť rozdíl mezi svrchní a spodní stranou listů je v UV mnohem výraznější než ve viditelném světle, jak vidíme na titulním obrázku.

TIP:   Babak A. Tafreshi: Přehlídka oblohy nad Paranalem

Oba povrchy listů shodně odrážejí 1 – 2 % dopadajícího ultrafialového záření, nicméně spodní stranu osvětluje zespoda odražené záření mnohem nižší intenzity, než seshora dopadající. Propustnost listů pro UV je velmi malá, méně než 0,06 % dopadajícího. Možnou výhodu objasnily fotografie lesů ve Švédsku a Austrálii pořízené multispektrální kamerou pro vlnové délky odpovídající citlivosti fotoreceptorů.

„Tato technika kompenzuje naší slepotu pro ultrafialové světlo a umožnila nám určit význam fotoreceptorů pro UV spektrum,“ vysvětlují Cynthia Tedore a Dan-Eric Nilson z Lundské univerzity. Na obrázku níže plná čára znázorňuje citlivost ptačích fotoreceptorů L, M, S(V), S(U), V a U pro jednotlivé vlnové délky. Pro modré a ultrafialové světlo existuje v ptačí říši po dvou typech fotoreceptorů s rozdílnou spektrální citlivostí označené S(V) a S(U), V a U.

Zdroj: AKADEMON, autor: RNDr.Ondřej Dvořák, CSc., foto: Cynthia Tedore & Dan-Eric Nilsson, Avian UV vision enhances leaf surface contrasts in forest environments, Nature Communications, volume 10, Article number: 238 (2019). Doporučený odkaz: Ultraviolet Vision in Birds