AS 209: Útočiště mladých planet

Tento obrázek týdne se zaměřil na jeden z protoplanetárních disků, které byly pozorovány a studovány v rámci prvního velkého programu radioteleskopu ALMA (DSHARP, Disk Substructures at High Angular Resolution Project). Protoplanetární disk na snímku se jmenuje AS 209 a jeho struktura je zvláště výrazná díky tenkým kontrastním prstencům a díky téměř čelnímu pohledu.

TIP:   Čeští vědci se podíleli na mapování okolí černé díry

Koncentrické prstence, které jsou tu vidět obzvlášť nápadně, se v protoplanetárních discích nacházejí běžně, ale jejich šířka, vzdálenost a počet se výrazně liší. Není ještě úplně jisté, jak se tyto substruktury formují a jak z nich posléze vznikají planety. Právě studium substruktur v protoplanetárních discích byl jedním z hlavních motivů pro projekt DSHARP.

Jedna z teorií tvrdí, že mezi mladými protoplanetami a diskem existuje rychlá a složitá vazba ve vývoji planetárního systému mnohem dříve, než se dříve soudilo. Obvyklá teorie vzniku planet předpovídá, že prach v discích se koncentruje do zrníček, pak do kamínků a nakonec do planetesimál.

Tato teorie má ale poněkud problém, že jakmile objekt dosáhne určité hmotnosti, dynamický vývoj disku by ho měl dopravit do středu systému, kde ho spolkne hvězda a tak ukončí jeho vývoj do opravdové planety. Výsledky projektu DSHARP naznačují, že  substruktury disku mohou tuto dynamiku narušit a mladé planetesimály tak mohou růst. Substruktury v disku, jako jsou tyto na obrázku, byly tudíž nezbytné i pro naši existenci.

Zdroj: ESO, foto: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), S. Andrews et al.; NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello