Světy s mnoha slunci

Dnešní Obrázek týdne se zaměřuje na další z dvaceti objektů, které byly pozorovány v rámci prvního velkého projektu ALMA, DSHARP (Disk Substructure at High Angular Resolution Project). DSHARP se věnoval blízkým protoplanetárním diskům s cílem získat co největší množství informací o nejranějších fázích tvorby planet.

TIP:   Co nabídne dubnová obloha?

Objekt na obrázku, AS 205, je zvláštní tím, že se jedná o vícenásobný hvězdný systém – jeden ze dvou, které DSHARP sledoval (tím druhým je HT Lup). Na obrázku jsou vidět disky dva, ale ten vpravo dole ve skutečnosti patří dvěma hvězdám v binárním systému, takže se díváme na tři vyvíjející se hvězdy.

Doposud se většina pozorování s vysokým rozlišením soustředila na jednotlivé hvězdy. Ve vesmíru je ovšem velké množství vícenásobných hvězdných systémů – předpokládá se, že se v nich nachází více než polovina hvězd, a toto číslo může být ještě větší pro mladé hvězdy. Blízká přítomnost sousední hvězdy vede pravděpodobně k redistribuci materiálu v disku a ke změně jeho tvaru. Data z AS 205 a HT Lup naznačují, že hvězdy a disky spolu interagují velmi silně.

Přesto, že prostředí v okolí násobných hvězdných systémů je velmi neustálené, byly tam nalezeny planety – některé obíhají jenom kolem jedné hvězdy, jiné kolem celého systému. Ten druhý případ je pravděpodobně stabilnější než první, kdy je planeta přímo uprostřed divoké mezihvězdné dynamiky.

Zdroj: ESO, foto: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), S. Andrews et al.; NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello