Robert Novotný: IC 342

Titul Česká astrofotografie měsíce za únor 2019 obdržel snímek “IC 342”, jehož autorem je Robert Novotný. IC 342. Nu, to je tedy název, řekne si laik. A možná si to řekne i leckterý astronom. Zejména třeba ten, který zkoumá sluneční skvrny. Ve hvězdné astronomii “kovanější” hvězdář již ví, že zkratka IC představuje doplňkový katalog k základnímu astronomickému seznamu objektů “hlubokého nebe” s označením NGC (tedy New General Catalogue). Ten obsahuje 7840 objektů na obloze a vydal jej v roce 1888 tehdejší ředitel observatoře Armagh v Irsku John Luis Emil Dreyer. A IC I a II jsou doplňkové katalogy obsahující dalších 13226 objektů. Ty byly vydány v roce 1895, respektive 1908. No a právě “náš” objekt má číslo 342 v tomto doplňkovém katalogu IC.

TIP:   Co nabídne dubnová obloha?

Ovšem, jistě se ptáte, co je to za objekt ten “IC 342”. Nebyli by to ovšem astronomové, aby toto strohé a nic neříkající označení nějak nezlidštili. Vzhledem k jejím vlastnostem, respektive pozorovacím podmínkám, ji nazvali “Skrytá galaxie“. Tento obrovský hvězdný ostrov se nachází “pouze” 100 milionů světelných let od nás. Na obloze jej nalezneme v souhvězdí Žirafy. Ovšem, naneštěstí pro nás i pro ni, v rovině naší vlastní Galaxie, kde ji zakrývají mohutná oblaka prachu a plynu. Jinak by byla na našem nebi dosti významným a dobře pozorovatelným objektem, nám se ovšem projevuje jako slabá galaxie jasnosti 9,1 magnitudy.

Galaxii objevil v roce 1892 britský astronom William Frederic Denning a jedná se o jednu z nejjasnějších galaxií v galaktické kupě Maffei 1. Tato kupa galaxií je velmi blízko naší Místní skupině galaxií. A to dokonce tak blízko, že kdysi byla této naší místní skupiny součástí a gravitačním působením blízké galaxie M31 v Andromedě byla ze svého galaktického domova vyvržena pryč.

Její objevitel, ač amatérský astronom, dosáhl významných astronomických úspěchů. Za svůj život publikoval 1179 článků v renomovaných vědeckých časopisech jako Nature, Astronomische Nachrichten a dalších. Objevil několik komet a zabýval se též meteory a novami. Objevil například tzv. Novu Cygni 1920.

Vraťme se však ještě k popisované galaxii. I když je její světlo celkově červenější, právě díky mezilehlým kosmickým mračnům, můžeme i v jejích spirálních ramenech nalézt mnoho narůžovělých hvězdotvorných oblastí. Zde dochází k překotné tvorbě nových jasných hvězd z pracho-plynných oblastí ve spirálních ramenech. O tom, co způsobuje tento vývoj, můžeme uvažovat, není však možno vyloučit ani vzájemné gravitační ovlivňování s galaxiemi nejen v její domácí skupině Maffei, ale dokonce ani s galaktickým prostředím naší Místní skupiny galaxií.

Ovšem, až již za krásným vzhledem a barevným podáním “skryté” galaxie stojí jakýkoliv proces a důvod, hlavním důvodem, proč si o ní nyní povídáme, je, že ji do soutěže Česká astrofotografie měsíce zaštítěné Českou astronomickou společností zaslal slovenský astrofotograf Robert Novotný a že s ní v únoru 2019 zvítězil. Mnohokrát gratulujeme a těšíme se na další snímky.

Zdroj: Tisková zpráva České astronomické společnosti a AÚ AV ČR, foto: Robert Novotný. Soutěž Česká astrofotografie měsíce probíhá pod patronací České astronomické společnosti