Vědci zaznamenali blesk o rekordním napětí 1,3 miliardy voltů

Blesk o rekordním napětí 1,3 GV, tedy 1,3 miliardy voltů, zaznamenali vědci 1. prosince 2014 u jihoindického města Ooty, dočteme se ve studii, která byla publikována na stránkách Physical Review Letters 15. března 2019. Indicko-japonský Tým Sunila K.Gupty z Tata Institute of Fundamental Research v Bombaji vypočítal napětí blesků z údajů mionového teleskopu GRAPES-3 (Gamma Ray Astronomy PeV EnergieS 3rd establishment).

TIP:   Fosfor je jedním ze základních kamenů života. Jak se ale dostal na ranou Zemi?

Vědci napětí neměřili pomocí voltmetru, ale spočítali ho pomocí rozptylu mionů elektrickým polem. Miony jsou nestabilní elementární částice, které vznikají neustále působením kosmického záření v horních vrstvách atmosféry a bombardují zemský povrch, kde je můžeme detekovat. Elektrické pole v okolí detektoru, jako např. při bouřce, miony jakožto nabité částice odchyluje.

Tak obrovské napětí vědci zaznamenali zatím pouze jedenkrát, a to při sledování 184 bouřek v období mezi dubnem 2011 a prosincem 2014. Vzniká mezi bouřkovými mračny jen ve velkých výškách kolem 11 km, proto není měřitelné standardní technikou pomocí balónů. Uvedené napětí by dostačovalo ke generování vysoce energetických záblesků gama záření, které při bouřkách občas pozorujeme.

Zdroj: AKDEMON, autor: RNDr.Ondřej Dvořák, CSc., foto: xx. Doporučený odkaz: B.Hariharan et al., Measurement of the Electrical Properties of a Thundercloud Through Muon Imaging by the GRAPES-3 Experiment, Phys. Rev. Lett. 122, 105101, DOI:https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.122.105101