VIDEO: Koncert pulzarů

První pulzar byl objeven v roce 1967 Jocelyne Bellovou pod vedením Anthony Hewishe. Jedná se (jednoduše řečeno) o velmi rychle rotující ultrahustou neutronovou hvězdu. Zářící oblasti v magnetických pólech takové hvězdy díky rotaci vytvářejí pro pozorovatele majákovým efektem pulzy, zpravidla radiové, rentgenové či gama. Díky tomu můžeme pulzary prakticky využít např. pro vesmírnou navigaci satelitů, sond či kosmických lodí.

TIP:   ALMA pozorovala protoplanetární disk kolem dvojhvězdy

Ruský vesmírný radioteleskop určený k pozorování objektů v oboru centimetrových a decimetrových vln Spektr-R (Radioastron) s velkým úspěchem sleduje pulzary, jakož i superhmotné černé díry, již od roku 2011. Jak si ale jistě vzpomínáte, začátkem ledna letošního roku přestal teleskop komunikovat s řídicím střediskem, přesněji – radioteleskop je v činnosti, ale nepracuje přijímač povelů, nicméně data domů odesílá dál.

Do 15. května budou pokračovat pokusy o obnovení spojení, pak se rozhodne, zda bude mise nějakým omezeným způsobem pokračovat či zda bude zcela ukončena. Je ale třeba si uvědomit, že radioteleskop Spektr-R pracuje na oběžné dráze Země již 2,5x déle než se předpokládalo, technické potíže se tedy daly předpokládat.

Vzniklá situace ale nebrání tomu, aby Roskosmos propagoval a popularizoval činnost radioteleskopu, čehož příkladem je i výše uvedené video, které nám nabízí doslova koncert pulzarů. Odborníci pro nás na základě shromážděných dat pulzary ilustrovali, přesně lokalizovali na nebeskou klenbu a převedli frekvence sledovaných pulzarů do nám slyšitelných zvukových vln. Díky tomu, tak můžeme pulzary nejen vidět, ale i slyšet.

Zdroj: roskosmos.ru, cs.wikipedia.org, novinkykosmonautiky.blogspot.com, kosmonautix.cz, astronomia.zcu.cz, video: Роскосмос ТВ