Co nabídne květnová obloha

Až 50 „padajících hvězd“ za hodinu můžeme spatřit v noci z pátého na šestého května. Země totiž vstoupí do dráhy meteorického roje η (eta) Akvarid, což je jedna z větví proudu částic ze slavné Halleyovy komety (druhou větví jsou říjnové Orionidy). Pozorovací podmínky, zejména k ránu 6. května, budou tentokráte velmi příznivé, neboť je Měsíc bezprostředně po novu. Meteory můžeme očekávat tzv. dlouhé a značně rychlé (66,9 km/s). Vše ale závisí na počasí. Ve druhé polovině měsíce května se pak můžeme těšit na oku lahodící seskupení Měsíce, hvězdy Antares a planety Jupiter.

TIP:   K přepólování magnetického pole Země dochází častěji, než jsme mysleli

Snad by vás, drazí čtenáři, mohlo zajímat, že ve frekvencích η Akvarid byla nalezena dvanáctiletá periodicita. Ta je pravděpodobně způsobena gravitačními poruchami, které generuje planeta Jupiter. Vyšší aktivita (65–85 meteorů za hodinu) nastala v letech 2008–2009, návrat k velmi vysoké aktivitě tedy předpokládáme v letech 2020–2021.

Co se naší Sluneční soustavy týká, tak i tento měsíc nabízí praktický pohled pouze na tři planetární tělesa, konkrétně Mars, Jupiter a Saturn. Mars hledejte v první polovině noci mezi západem a severozápadem, Jupiter uvidíme ve druhé polovině noci mezi jihem a jihozápadem. Saturn pak najdeme rovněž ve druhé polovině noci, a to mezi jihovýchodem a jihem. Podrobný přehled komet opět neuvádím, neboť v tomto období neočekáváme žádné jasnější 12,5 mag.

Zdroj: Hvězdářská ročenka 2019, astro.cz, meteorshowers.org, heavens-above.org. Doporučené odkazy: Meteorshowers.org; Obloha online