Mezinárodní den fascinace rostlinami v Botanické zahradě UK

Tušíte, ze které části rostlinné buňky pochází vaše tričko? Mají rostliny imunitu? Víte, co všechno je možné odečíst z letokruhů stromů? Vypravíte-li se přírodovědci z PřF UK do fascinujícího světa rostlin, najdete odpovědi! Akce pro širokou veřejnost i školy, do které jsou zapojeny organizace po celém světě, proběhne i v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, a to v pátek 17. května od 9:30–16:30.

TIP:   Český astrofotograf Jan Veleba zachytil téměř neviditelné krásy vesmíru

Rostliny jsou obvykle vnímány jako zdroj potravy nebo trvalý prvek našich zahrad a parků, jejich skutečný význam sahá mnohem dále. Na rozdíl od aut nebo mobilních telefonů bychom bez jejich existence nepřežili ani my. Právě na tento fakt se rozhodla Evropská organizace pro vědu o rostlinách upozornit poprvé v roce 2012.

Aktuální 5. ročník akce se opět uskuteční na mnoha místech světa a také České republiky. Den fascinace rostlinami v Botanické zahradě UK pořádá Přírodovědecká fakulta UK společně s Ústavem experimentální botaniky AV ČR a Českou společností experimentální biologie rostlin. “Spojení špičkových výzkumných institucí v oblasti rostlinné biologie s Přírodovědeckou fakultou UK je velmi přirozené, naši vědci vzájemně spolupracují na řadě společných projektů. Krásné prostředí Botanické zahrady PřF UK pak dodává této akci neopakovatelnou atmosféru,” říká vedoucí Oddělení vnějších vztahů PřF UK Michal Andrle.

Jaké expozice čekají na návštěvníky akce? Na volně přístupných stanovištích vám botanici a další vědci už od rána představí nejen druhovou rozmanitost rostlin, ale také jejich fyziologii, buněčnou stavbu a především význam pro člověka. Můžete zde odhalit tajemství pylových zrn nebo svět rostlinných barev, objevit mikroskopický svět v jediné kapičce tůňky a nechat se fascinovat nádhernými tvary sladkovodních řas. Seznámíme vás s rostlinnými fosíliemi, z nichž některé si dokonce budete moci prohlédnout pod mikroskopem.

Připraveny jsou rovněž komentované prohlídky skleníků Botanické zahrady a pokusného skleníku katedry experimentální biologie rostlin, nebo také pozorování buněčné kostry pod speciálním konfokálním mikroskopem či průlet rostlinnou buňkou díky virtuální realitě. Na tuto část programu je v případě školních skupin potřeba rezervace, pro veřejnost by měla být v odpoledních hodinách volně přístupná.

Akce se koná za každého počasí a je pro všechny návštěvníky zdarma. Jste-li školní skupina, je třeba se pro návštěvu některých expozic zaregistrovat. Více informací najdete na stránkách www.prirodovedci.cz. Den fascinace rostlinami se koná pod záštitou Ing. Miroslava Tomana, CSc., ministra zemědělství České republiky a Asociace soukromého zemědělství ČR.

Zdroj: Tisková zpráva Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, foto: prirodovedci.cz