MARS: Vysoko v atmosféře nalezneme tzv. meteoritická oblaka

Vědci vyřešili záhadu oblak, která se nacházejí tak vysoko v atmosféře Marsu, že tam teoreticky žádný mrak nemůže vzniknout.

TIP:   Golfový míček

Mraky ve výškách od 30 do 60 km nejsou v marsovské atmosféře vzácností, přestože tam panuje natolik nízký tlak, že prachové částice z povrchu nemohou vystoupat. Chybí kondenzační jádra, kolem kterých by vznikaly kapičky vody nebo ledu, takže by tam vlastně žádné mraky neměly být. Nezbytný prach pochází z meteoritů, které shoří v atmosféře Marsu.

Měření ultrafialovým spektrometrem družice MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution) ukázala, že ve výškách 80 – 90 km nad povrchem Marsu je meteoritického prachu slušná zásoba. Sondu MAVEN vyslala NASA k Marsu v roce 2013 kvůli průzkumu atmosféry.

První autor publikace, která se touto problematikou zevrubně zaobírá, V. L Hartwick z University of Colorado v Boulder komentuje: „Navykli jsme si Zemi, Mars a další nebeská těla vnímat jako objekty, které určují své klima. Ale klima není nezávislé na okolní Sluneční soustavě.“ Obdobný jev známe i ze Země, ale vzhledem k výrazně hustší atmosféře nemá zdaleka takový význam.

Zdroj: AKADEMON, autor: RNDr.Ondřej Dvořák, CSc., ilustrační foto: JPL-NASA, CORNELL UNIV. Doporučený odkaz: V.L.Hartwick et al., High-altitude water ice cloud formation on Mars controlled by interplanetary dust particles, Nature Geoscience 2019, doi: 10.1038/s41561-019-0379-6