První svého druhu

SS 433 je mikrokvazar objevený před čtyřiceti lety, leží asi 18 000 světelných let od Země v souhvězdí Orla (Aquila). Obrázek, který pořídil radioteleskop ALMA a který ukazuje SS 433 v submilimetrových vlnových délkách, je speciální tím, že jsou na něm vidět výtrysky, které vytváří horký otáčející se disk plynu kolem černé díry v centru SS 433.

TIP:   Dramatický zrod nové hvězdy

SS 433 je poměrně blízký objekt a tak je velmi užitečný pro studium mikrokvazarů a jejich výtrysků. Vývrtkovitý tvar je způsobem jevem zvaným precese: jak hmota ve výtryscích proudí prostorem, výtrysky se pomalu otáčejí kolem osy podobným způsobem jako nakloněný gyroskop (setrvačník). Rozměr vývrtky je úctyhodný, asi 5000 krát větší než rozměr Sluneční soustavy.

Podivný tvar byl předpovězen na základě spektroskopických pozorování přístroji Global Jet Watch rok předtím, než se uskutečnila pozorování radioteleskopem ALMA. Sekvence pozorování umožnila astronomům vytvořit a testovat předpovědi a drahách, po kterých se budou výtrysky pohybovat. Pozorování také vysvětlila, proč jsou výtrysky stále horké i v tak velkých vzdálenostech od místa vzniku – citlivá pozorování Almou umožnila identifikovat, že při srážkách jednotlivých výtrysků dochází k znovuzahřívání plazmatu.

Zdroj: ESO, foto: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/K. Blundell (University of Oxford, UK), R. Laing, S. Lee & A. Richards, Ap J Letters