Příčinou zvýšené radiace nad Evropou v roce 2017 byla havárie v závodě Majak na jižním Uralu

Lehce radioaktivní oblak ruthenia 106, který zasáhl Evropu a části Asie v roce 2017, vznikl při nehodě v závodě na zpracování jaderného paliva Majak na jižním Uralu. Vyplývá to z analýzy 1100 atmosférických a 200 spadových vzorků.

TIP:   ALMA pozorovala protoplanetární disk kolem dvojhvězdy

Intenzita radioaktivního záření zůstala v neškodných mezích nanejvýš něco přes 150 mBq/m3, přičemž jeden bequerel odpovídá jednomu jadernému rozpadu za sekundu, což znamená, že v jednom metru krychlovém radioaktivního oblaku došlo k jednomu jadernému rozpadu o něco častěji než každých sedm sekund. Měřitelných hodnot dosáhla radioaktivita kromě Evropy až v Karibiku a na Arabském poloostrově.

Podle jednoho z autorů studie, prof.Georga Steinhausera z Leibniz Universität Hannover, „jsme schopni prokázat, že k nehodě došlo při zpracování použitých palivových článků, a to ve velmi pokročilé fázi, krátce před dokončením. Ačkoliv není k dispozici žádné oficiální prohlášení, máme dostatečnou představu, k čemu mohlo dojít.“

Ke krátkému úniku došlo mezi 18. hodinou 25. září 2017 a polednem 26. září 2017. V závodě Majak již před 60 lety došlo k mnohem závažnějšímu úniku radioaktivity, druhému největšímu po Černobylu. 29. září 1957 explodovala nádrž se 70 až 80 tunami octanů a dusičnanů radionuklidů, protože selhalo chlazení.

Zdroj: AKADEMON, autor: RNDr.Ondřej Dvořák, CSc., foto: pnas.org. Doporučený odkaz (studie): O.Masson et al., Airborne concentrations and chemical considerations of radioactive ruthenium from an undeclared major nuclear release in 2017, PNAS, 2019, https://doi.org/10.1073/pnas.1907571116