Fermiho gama Měsíc

Fermiho gama Měsíc Pokud byste mohli vidět pouze gama záření, tedy fotony s energií až miliardkrát vyšší, než má viditelné světlo, tak Měsíc by byl jasnější, než Slunce! Tut...